Skip links

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

Μην περιμένεις!

Άλλαξε τους όρους του παιχνιδιού!

Η έγκαιρη δΙΑγνωΣΗ του καρκίνου του πνεύμονα μπορεί να σώσει τη ζωή σου.

Συμβουλέψου το γιατρό σου για τον προσυμπτωματικό έλεγχο μέσω της Αξονικής Τομογραφίας Θώρακος Χαμηλής Δόσης.

minperimeneis

Άλλαξε τους όρους
του παιχνιδιού!

Η έγκαιρη δΙΑγνωΣΗ του καρκίνου του πνεύμονα μπορεί να σώσει τη ζωή σου.

Συμβουλέψου το γιατρό σου για τον προσυμπτωματικό έλεγχο μέσω της Αξονικής Τομογραφίας Θώρακος Χαμηλής Δόσης.

Ο καρκίνος του πνεύμονα

Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι ένας από τους συχνότερους καρκίνους παγκοσμίως και αποτελεί μία
από τις κυριότερες αιτίες θανάτου από καρκίνο. Οι περισσότεροι ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα
διαγιγνώσκονται σε προχωρημένο στάδιο της νόσου,
με αποτέλεσμα να έχουν χαμηλό προσδόκιμο επιβίωσης. Αυτό συμβαίνει γιατί στα αρχικά στάδια,
ο καρκίνος του πνεύμονα συνήθως δεν παρουσιάζει συμπτώματα. 1

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι:

bottom-lines

* προχωρημένο ή μεταστατικό ** πρώιμο ή αρχικό

Μολονότι ο καρκίνος του πνεύμονα είναι μια από τις κυριότερες αιτίες θανάτου σχετιζόμενες με καρκίνο, εάν διαγνωστεί έγκαιρα, οι ασθενείς έχουν αυξημένες πιθανότητες ίασης.

Η αξία της έγκαιρης διάγνωσης

Η έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα μπορεί να σώσει τη ζωή του ασθενούς.
Όταν η νόσος διαγνωσθεί σε πρώιμο στάδιο, δηλαδή πριν ξεκινήσει η εμφάνιση των συμπτωμάτων, οι πιθανότητες ίασης είναι σημαντικά αυξημένες. 5,6

Η Αξονική Τομογραφία Θώρακος Χαμηλής Δόσης (Low Dose CT – LDCT) είναι μια γρήγορη και ανώδυνη απεικονιστική εξέταση, που εντασσόμενη σε προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου, μπορεί να ανιχνεύσει τον καρκίνο του πνεύμονα σε πρώιμο στάδιο. Η συγκεκριμένη εξέταση συστήνεται σε όλα τα άτομα υψηλού κινδύνου εμφάνισης καρκίνου του πνεύμονα. Δεδομένα από μελέτες έχουν δείξει πως, επιτρέποντας την έγκαιρη διάγνωση, η συγκεκριμένη εξέταση μπορεί να μειώσει σημαντικά τα ποσοστά θνησιμότητας των ασθενών. 7,8

Σκοπός του προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του πνεύμονα μέσω της Αξονικής Τομογραφίας Θώρακος Χαμηλής Δόσης, είναι η έγκαιρη διάγνωση της νόσου, ώστε η θεραπευτική προσέγγιση να στοχεύει στην ίαση.

Πώς γίνεται η εξέταση;

Ο αξονικός τομογράφος είναι ένα μεγάλο ημικυκλικό μηχάνημα, το οποίο περιέχει έναν σαρωτή που εκπέμπει χαμηλή δόση ακτινοβολίας Χ. Ο εξεταζόμενος παραμένει σε ύπτια θέση, καθώς ο σαρωτής λαμβάνει τις απαραίτητες απεικονίσεις. Στη
συνέχεια, οι απεικονίσεις αυτές συνδυάζονται μεταξύ τους από έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, επιτρέποντας την παραγωγή εξαιρετικά λεπτομερών απεικονίσεων και συνεπώς, την ανίχνευση καρκινικών όγκων αρχικού σταδίου.

Σε ποιους συστήνεται ο προσυμπτωματικός έλεγχος με τη χρήση Αξονικής Τομογραφίας Θώρακος Χαμηλής Δόσης;

Εάν είστε 50 έως 80 ετών με ιστορικό καπνίσματος, είτε είστε ενεργός καπνιστής, είτε έχετε διακόψει το κάπνισμα τα τελευταία 15 χρόνια, συμβουλευτείτε τώρα τον γιατρό σας σχετικά με τον προσυμπτωματικό έλεγχο για τον καρκίνο του πνεύμονα και την Αξονική Τομογραφία Θώρακος Χαμηλής Δόσης! 9

Ενημερωθείτε από τους ειδικούς για τον προσυμπτωματικό
έλεγχο του καρκίνου του πνεύμονα και την αξία της έγκαιρης διάγνωσης!

Γιατί να κάνω Αξονική Τομογραφία Θώρακος Χαμηλής Δόσης;

7 καταξιωμένοι ειδικοί στο πεδίο της πρόληψης και της θεραπείας του καρκίνου του πνεύμονα αναλύουν τη συμβολή της Αξονικής Τομογραφίας Θώρακος Χαμηλής Δόσης στην αύξηση της επιβίωσης των ασθενών

Lung Ambition Alliance

Το όραμα και οι δράσεις μας

Η συμμαχία Lung Ambition Alliance Ιnitiative αποτελεί μια μη-εμπορική παγκόσμια πρωτοβουλία στην
οποία ενώνουν τις δυνάμεις τους 4 βασικοί εταίροι (AstraZeneca, Guardant, Global Lung Cancer
Coalition και International Association for the Study of Lung Cancer – IASLC). Με όραμα να αλλάξουμε το
μέλλον του καρκίνου του πνεύμονα και να σώσουμε χιλιάδες ζωές, έχουμε θέσει ως στόχο μας τον
διπλασιασμό του ποσοστού 5ετούς επιβίωσης στον καρκίνο του πνεύμονα έως το 2025. Στο πλαίσιο
αυτό, οι δράσεις μας βασίζονται στους παρακάτω 3 στρατηγικούς πυλώνες.

1. Πολιτικές πρόσβασης σε απεικονιστικές διαγνωστικές εξετάσεις
2. Αύξηση ποσοστού διενέργειας απεικονιστικών εξετάσεων
3. Νέες Τεχνολογίες (ctDNA)

1. Νόσος πρώιμου σταδίου
2. Μηχανισμοί ανάπτυξης αντίστασης
3. Κλινικά καταληκτικά σημεία

1. Μακροχρόνια επιβίωση
2. Πρόσβαση στις θεραπείες
3. Πρότυπα Βέλτιστης Φροντίδας Υγείας

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.lungambitionalliance.com

Βιβλιογραφία

1. Postmus PE, et al. Ann Oncol. 2017;28(Suppl 4):iv1-iv21
2. World Health Organization. International Agency for Research on Cancer; 2018. https://gco.iarc.fr. Accessed April 08, 2020.
3. Heist RS, Engelman JA. Cancer Cell. 2012;21(3):448.e2.
4. Goldstraw P, et al. J Thorac Oncol. 2016;11(1):39-51.
5. Sharma D et al. Arch Med Sci. 2015;11(5):1033-1043.
6. Optican RJ et al. Transl Lung Cancer Res. 2015; 4(4)353-364.
7. National Lung Screening Trial Research Team. N Engl J Med. 2011;365(5):395-409.
8. Moyer VA. Ann Intern Med. 2014;160(5):330-338.
9. US Preventive Services Task Force Recommendation Statement ((USPSTF). JAMA. 2021;325(10):962-970.